Vải Thun Poly hai da là gì?

Vải Thun Poly hai da là gì?

Vải Thun Poly Hai Da là gì? – Thật ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly, mặc dù trong cách gọi không nhắc tới sợi Poly. Thế nhưng cũng có nhiều nơi họ gọi là vải 2

countinue reading
, , , , , ,